Detty ten Dolle helpt mensen met dementie. 'Akseptearje sa't it komt, dat fyn ik keunstich'

Mensen met dementie thuis helpen, dat is niet zomaar een baan. Je loopt een heel eind mee in hun leven. ,,Jo leare hoe’t minsken yn it libben steane, hoe’t sy omgean mei tsjinslach, hoe’t sy dêr ek mei wrakselje.”

Detty ten Dolle in de studio van Radio Eenhoorn in Menaam

Detty ten Dolle in de studio van Radio Eenhoorn in Menaam Foto: Marchje Andringa

Detty ten Dolle (69) werkte vanuit de GGZ als casemanager voor mensen met dementie die thuis wonen en hielp hen en hun naaste om dat zo lang en aangenaam mogelijk te kunnen volhouden. Dat deed ze samen met Toos Smeding onder de paraplu van Tinz, een samenwerkingsverband van 22 zorgaanbieders, Alzheimer Nederland, Zorgbelang, De Friesland Zorgverzekeraar, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, Partoer en Ros Friesland.

Nieuws

menu