Dijkversterking, gemalen en wateropvang. Fries Waterprogramma als antwoord op klimaatcrisis

De nieuwste waarschuwingen van het IPCC over de omvang van de klimaatcrisis worden meegenomen in het Friese waterprogramma, dat volgend jaar klaar moet zijn. ,,We moeten ons realiseren dat de maatregelen die we nemen misschien wel sneller op ons afkomen dan voorzien was”, zegt dijkgraaf Luzette Kroon. ,,Het zou kunnen betekenen dat we eerder aan de slag moeten met dijkversterkingen.”

Aan de Afsluitdijk wordt versterkt om zeespiegelstijging het hoofd te bieden.

Aan de Afsluitdijk wordt versterkt om zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Foto: Martin Mooi

Als lid van het klimaatpanel van meteorologisch instituut KNMI kwamen de boodschappen uit het IPCC-rapport voor dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân niet direct als een verassing. ,,Maar ik ben er wel verontrust door. We moeten de urgentie goed voelen dat er maatregelen genomen moeten worden.”