De Lauwersmeerdijk is klimaatbestendig gemaakt: 'Veel tijd om te wachten met dijkversterkingen hebben we niet'

De Lauwersmeerdijk is over een lengte van 4,4 kilometer versterkt om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. „De omstandigheden die we verwachten in de toekomst zien we hier en daar al om ons heen.”

Twee mannen inspecteren de nieuwe blokkenbekleding tijdens de feestelijke oplevering van de versterkte Lauwersmeerdijk bij Anjum.

Twee mannen inspecteren de nieuwe blokkenbekleding tijdens de feestelijke oplevering van de versterkte Lauwersmeerdijk bij Anjum.

Bart Bolwijn heeft eind jaren zestig nog gezien hoe de dijk werd gebouwd die de Lauwerszee afsloot. „Wy kuiere doe mei de bern oan de hân fan Peasens ôf nei it slútgat ta”, zegt hij. Woensdagmiddag staat de 86-jarige geboren Anjumer op de als nieuw opgeleverde dijk, als een van de leden van het Zeemanskoor Lauwersoog.