Dijken van getijdenzand zijn sterker dan gedacht: dijkverzwaring langs het IJsselmeer en de Wadden- en Noordzee is misschien helemaal niet nodig

Leerlingen uit Kloosterburen luiden bij de start van de dijkversterking in de haven van Lauwersoog de scheepsklok.

Leerlingen uit Kloosterburen luiden bij de start van de dijkversterking in de haven van Lauwersoog de scheepsklok. Foto: Geert Job Sevink

Dijken die gebouwd zijn op getijdenzand, zand dat door de zee is aangevoerd, zijn veel sterker dan dijken die op rivierzand staan. Dat betekent dat dijkverzwaring rond het IJsselmeer en langs het Waddengebied en de Noordzeekust minder of soms misschien helemaal niet nodig is.

In de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verschil tussen rivierzand en getijdenzand onder dijken. Daaruit blijkt dat getijdenzand onder een dijk veel minder water doorlaat, waardoor er minder snel kanaaltjes onder de dijk door kunnen worden gevormd. Dergelijke kanaaltjes, piping genoemd, tasten de stabiliteit van de dijk aan.