Discussie over inzet drone bij Milieudienst FUMO

Milieudienst FUMO maakte in december bekend een jaar met een drone toezicht te houden op de naleving van natuur- en milieuwetgeving. Zo’n apparaat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Met drones wil de FUMO dit jaar gedetailleerde luchtfoto’s maken om te kijken of milieuregels in deze provincie goed worden nageleefd.

Met drones wil de FUMO dit jaar gedetailleerde luchtfoto’s maken om te kijken of milieuregels in deze provincie goed worden nageleefd. Foto: ANP

Met de inzet van controlerende drones kan de milieudienst gedetailleerde luchtfoto’s maken, observeren in natuurgebieden waar men anders moeilijk kan komen en illegale activiteiten opsporen. Dan vliegt de drone bijvoorbeeld boven een gronddepot om te kijken of er niet te veel grond is opgeslagen. Of boven een open vrachtauto met afval om te controleren of daar wel inzit wat op papier staat.

Snelheid bij inspectie, minder belasting van het milieu dan een echt vliegtuig en mogelijkheden voor spoedeisende hulp en pakketbezorging. Er zijn genoeg voordelen van een drone, zo oordeelden 47 Nederlanders in een participatieonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (mei afgelopen jaar). Maar dezelfde deelnemers van het onderzoek noemden ook verschillende nadelen. Hun grootste tegenargument: privacyschending. Andere negatieve aspecten die zij noemden: drones vormen een veiligheidsrisico, ze zorgen voor geluidsoverlast en ze verstoren natuur- en recreatiegebieden.

Met drones kunnen we tellingen doen en zien wat er groeit en bloeit

Die zorgen leven ook in Fryslân. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de stelling op het Terschellinger forum Fodzoeker. Daar stemde 81 procent van de 766 stemmers ‘eens’ op de stelling: ‘FUMO-controle met een drone in de lucht voel ik als een aantasting op mijn privacy en moet onmiddellijk gestopt worden’. Ook reageerde iemand op Facebook onder het nieuws van de FUMO-proef: ‘Nederland is goed op weg een politiestaat te worden’.

Maar is de drone echt een inbreuk op de privacy? Dat valt mee, denkt FUMO-dronepiloot Arjen de Haas. De FUMO doet melding bij eigenaren of huurders van percelen, voordat er wordt gecontroleerd. In woonwijken wordt niet gevlogen. Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat er ook woonhuizen op film komen, geeft De Haas toe. Maar niet-relevante camerabeelden wist de FUMO. ,,Op onze beelden komen geen mensen herkenbaar in beeld. En mocht er onverhoopt toch een voorbijganger herkenbaar in beeld komen, dan kunnen we die ook nog altijd blurren [onherkenbaar maken, red.].”

Gemakkelijker

FUMO-woordvoerder Jaap Middel begrijpt de privacyzorgen rondom de drone heel goed. ,,Ik vind het terecht dat mensen er zorgen over hebben. Wij hebben daarom gezegd dat er gedragsregels moeten komen. Bijvangst van beelden wordt gewist. We hebben die drone niet aangeschaft om mensen te bespieden, maar om ons werk makkelijker uit te voeren. Bescherming van privacy staat daarin voorop.”

Naast het feit dat niet iedereen weg is van de zoemende zweefcamera’s, heeft de FUMO op sommige plekken in het Waddengebied te maken met strengere regels. In de dronesgedragscode uit 2019 worden dronevliegers opgeroepen om niet bij rustplaatsen voor vogels en zeehonden te vliegen. Als dieren onrustig worden van de drone, moet de vlucht worden afgebroken. Daarnaast mag op sommige plaatsen zoals Vlieland niet gevlogen worden, vanwege militaire luchtvaart.

,,We zullen voorlopig niet boven het Waddengebied vliegen”, zegt De Haas. Wel is de FUMO bezig met een vergunningsaanvraag bij de provincie om boven Natura 2000 te vliegen, voegt hij toe. Op termijn kan dit dus wel gebeuren.

ook dan staat boswachter Remi Hougee van Staatsbosbeheer Terschelling niet negatief tegenover de inzet van drones boven het Wad. ,,Enerzijds houden we drones nauwlettend in de gaten, omdat we er nog niet zo goed van weten wat de invloed op de natuur is”, zegt hij. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan door Rijksuniversiteit Groningen en Sovon Vogelonderzoek.

Met de FUMO kan Staatsbosbeheer goede afspraken maken, vindt Hougee. ,,Wij zien voor natuurbeheer ook de kansen van drones. Daarmee kunnen we tellingen doen en zien wat groeit en bloeit, zonder dat je het gebied in hoeft.”

Nieuws

menu