Doarpskeamer moet sociale leven Earnewâld versterken

Er moet 15.000 euro gemeentesubsidie komen voor de oprichting van een doarpskeamer in Earnewâld. Dat stelt het college van B en W in Tytsjerksteradiel voor aan de gemeenteraad.

De Eben Haëzerkerk in Earnewâld.

De Eben Haëzerkerk in Earnewâld. Foto: wikimedia

Sociale activiteiten vonden in het verleden veelal in plaatselijke horecagelegenheden plaats, maar door stijgende kosten is dat niet meer goed vol te houden. De laatste jaren werd vaker de Eben Haëzerkerk benut, maar die is daar evenmin echt geschikt voor.

Vereniging Dorpsbelangen Earnewâld komt nu met het plan om de consistorie van de kerk te verbouwen en uit te breiden tot een dorpskamer voor allerlei sociale activiteiten. De totale kosten zijn 180.000 euro. De vereniging hoopt ook subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns te krijgen.