Kan Doarpswurk doorgaan met ondersteuning van dorpen en lokale initiatieven? De stichting vraagt zekerheid van de Friese politiek

De onzekerheid over de bekostiging van Doarpswurk moet stoppen. De stichting vraagt Provinciale Staten in een motie vast te leggen dat de financiering volgend jaar op het huidige niveau wordt voortgezet.

Bezoekers van het Beraad van Raerd bij een aantal standjes rond het pleintje voor het gebouw van Doarpswurk.

Bezoekers van het Beraad van Raerd bij een aantal standjes rond het pleintje voor het gebouw van Doarpswurk. Foto: Simon Bleeker

Doarpswurk ondersteunt plaatselijk belangen, dorpshuisbesturen en lokale initiatieven rond leefbaarheid en verduurzaming. De toekomst van de stichting is ongewis sinds Gedeputeerde Staten vorig voorjaar aankondigden dat de subsidie vanaf 2023 afgebouwd en vanaf 2026 stopgezet zou worden. Het was de bedoeling dat gemeenten de financiering overnemen, maar die zitten zelf vaak al krap bij kas.