Sportclubs in Dokkum mogen Harddraverspark en Tolhuispark mee-inrichten, maar ze zullen ook de portemonnee moeten trekken

Dokkumer sportverenigingen worden intensief betrokken bij de herinrichting van het Harddraverspark en Tolhuispark. Maar de gemeente Noardeast-Fryslân wil ook dat ze meebetalen aan de metamorfose.

Youri Gardenier (l) en Patrick Zijlstra nemen met hun stuntsteps de hellingen in het skateplek in het Dokkumer Harddraverspark.

Youri Gardenier (l) en Patrick Zijlstra nemen met hun stuntsteps de hellingen in het skateplek in het Dokkumer Harddraverspark. Foto: Jan Spoelstra

Een programmateam van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de afgelopen maanden intensief overlegd met plaatselijke sportverenigingen over de herinrichting van de beide sportcomplexen in Dokkum.

Zo gaan voetbalclub vv Dokkum en Kaatsvereniging Oostergo aan de slag met een plan voor een nieuwe sportkantine in het Harddraverspark. Tennisclub Dokkum, dat naar het Tolhuispark verhuist, wil behalve tennisbanen ook enkele padelbanen realiseren voor deze populaire Mexicaanse tennisvariant.

Dit alles blijkt uit een collegebrief aan de gemeenteraad, over de voortgang rond de herinrichtingsplannen. Een half jaar geleden stemde de raad in met een ‘ontwikkelrichting’ voor beide parken. Daarbij werd verzocht om binnen de plannen voorrang te geven aan het realiseren van sportfaciliteiten, zodat Dokkumer sportverenigingen niet hoeven te wachten op langlopende subsidietrajecten.

Publiekstrekker

Het idee is om van het Harddraverspark direct ten oosten van het centrum, dat nu vooral een sportpark voor Dokkumers is, een ‘publiekstrekker in de Waddenregio’ te maken. De oude sporthal De Trimmer wordt in de loop van dit jaar afgebroken, waarna het terrein moet worden omgebouwd tot een recreatief stadspark met een loopbrugverbinding naar de historische binnenstad.

Ook worden er dus enkele sportvoorzieningen aangelegd op het gebied van voetbal en kaatsen, onder meer een nieuw kunstgrasveld. Daarmee komt volgens het college elders in het park ruimte vrij voor toeristische ontwikkeling.

Een nieuw bestemmingsplan moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om de gemeentelijke stadscamping te verplaatsen en vakantiewoningen in het Harddraverspark te realiseren. Dat moeten marktpartijen dan doen, de gemeente gaat hier in het najaar naar op zoek. Ook zal parkeerplaats De Harddraver worden vernieuwd en uitgebreid.

Tolhuispark

De plannen voor het Tolhuispark zijn vooral gericht op het verbreden van de sportactiviteiten. Maar in de afgelopen maanden werd duidelijk dat de daarvoor benodigde samenwerking tussen Tennisclub Dokkum, hockeyclub Be Quick en korfbalvereniging De Granaet zijn grenzen kent.

Een plan voor een volledig multifunctioneel gebouw, waarin alle sportclubs gebruikmaken van dezelfde kantine en kleedruimtes, bleek geen haalbare kaart. De clubs voorzagen praktische problemen, maar noemden ook het verlies van clubidentiteit als onoverkomelijke bezwaar.

Het gemeentelijke programmateam werkte vervolgens twee scenario’s uit: een gezamenlijk gebouw met gedeelde voorzieningen, waarbij er aparte kleedruimtes en kantines zijn, of een gezamenlijk bouwvlak, waarop als eerste een gebouw voor de tennisclub wordt gebouwd. Dat zal in beide gevallen naast een investering van de gemeente ook een forse financiële bijdrage van de drie sportclubs vergen.

Naar verwachting zal de gemeenteraad zich eind dit jaar buigen over een concreet voorstel en investeringsvoorstel. Volgens de berekeningen van het college kost de realisatie van het Harddraverspark ruim 5,5 miljoen euro. Met de vernieuwing van het Tolhuispark is ruim 3,5 miljoen euro gemoeid.