'Bijzonder pijnlijk.' Door een misverstand zijn de gereformeerde Gomarus-scholen onderdeel van een lhbti-discussie in de Tweede Kamer

De Gereformeerde Scholengroep nodigt Tweede Kamerleden en minister Dennis Wiersma van Onderwijs uit om te praten over hoe de Gomarus-scholen in Groningen, Drachten en Leeuwarden omgaan met de lhbti-discussie. Door een misverstand is de school betrokken in een discussie hierover.

Minister Dennis Wiersma voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.

Minister Dennis Wiersma voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.

,,Ik kan zeggen dat het bijzonder pijnlijk is dat onze school in deze discussie wordt betrokken, terwijl wij er juist alles aan doen om te zorgen voor een veilig klimaat voor zowel leerlingen als werknemers”, zegt bestuursvoorzitter Edwin van Hoorn.