Dorpen bezorgd over gaswinning: Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Raerd sturen brandbrief naar minister Blok

Het voornemen van energiebedrijf Vermilion om weer gas te winnen bij Grou en Raerd zorgt voor onrust in de omgeving. Bewoners van Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum en Raerd willen dat het gasbedrijf met compensatiegelden voor de omgeving komt en dat de bodemdaling wordt gemonitord.

Idaerd.

Idaerd. Foto: Siep van Lingen

Voorzitter Paule Schaap van plaatselijk belang Idaerd, Eagum en it Hoflân was naar eigen zeggen verrast over het besluit van minister Stef Blok van Economische Zaken om toestemming te geven voor gaswinning bij Grou en Raerd. ,,Wy hiene net tocht dat de fergunning sa flot al komme soe.”

Nieuws

menu