Dit artikel is vandaag gratis

Dorpen en wijken kunnen van de provincie 5000 euro krijgen voor festiviteiten op Bevrijdingsdag

Optreden van Mick & Sugar bij zorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden, 5 mei 2020. Foto: Hoge Noorden /Jacob van Essen

Voor speciale vieringen van Bevrijdingsdag in dorpen stelt de provincie Fryslân 75.000 euro beschikbaar. Per project is maximaal 5000 euro beschikbaar (40 procent van de totale kosten).

Het gaat om activiteiten die de saamhorigheid in het dorp vergroten, waar breed draagvlak voor is en waar jongeren bij betrokken zijn. De speciale subsidieregeling heet ‘Vier de vrijheid’, en maakt deel uit van de grote subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns. Daarin is voor het nieuwe jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor lokale leefbaarheidsprojecten.

Inschrijven voor beide regelingen kan van 16 januari tot 2 februari.

Nieuws

menu