Na vijf jaar is er weer een dorpsfeest in Houtigehage. ‘De strjitten mei-inoar fersiere, de peallen yn de grûn slaan. Dêr hearre je dat de minsken der echt wer sin oan hawwe'

Het is vanaf donderdag vier dagen dorpsfeest in Houtigehage. Een feest dat voor iedereen wat te bieden heeft. ‘Je fernimme no al wer hoe wichtich dit is foar de ferbining.’

In verschillende tuinen zijn allemaal bouwsels gemaakt, bijvoorbeeld rond het campingthema.

In verschillende tuinen zijn allemaal bouwsels gemaakt, bijvoorbeeld rond het campingthema. Foto: Lodewijk Born

Aan de rand van het dorp staat een grote witte tent en zijn ze woensdag bezig met de opbouw van enkele kermisattracties. Natuurlijk hoort daar de zweef bij, maar ook een draaimolen voor de kinderen. De biertap wordt al gereed gemaakt. Donderdagavond kan het dan beginnen.