Eerst wel, toen niet, maar nu misschien toch weer wel: een multifunctionele accommodatie in Twijzelerheide. Maar er is nog wel draagvlak nodig, en niet drie maar zes miljoen euro

Er is toch een kans dat er alsnog een multifunctionele accommodatie komt in Twijzelerheide. B en W van Achtkarspelen willen een onderzoek naar het draagvlak in het dorp en de financiering.

Beoogde locatie van een mogelijk mfa op het sportterrein van Twijzelerheide, mei 2021.

Beoogde locatie van een mogelijk mfa op het sportterrein van Twijzelerheide, mei 2021. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Een initiatiefgroep in het dorp maakte in 2019 een voorstel voor een mfc waarin niet alleen obs It Twaspan en cbs De Reinbôge, maar ook kinderopvang It Boartershûske, dorpshuis De Jister, de ijsbaan, voetbalclub VVT en de gymzaal een plek zouden krijgen. Daarvoor zag de groep ruimte op het terrein van de sportvelden en de ijsbaan.

Nieuws

menu