Dit artikel is vandaag gratis

Drachten mogelijk in 2027 aan de aardwarmte. Drie bedrijven onderzoeken of de bodem geschikt is en of er genoeg vraag naar is

Het bedrijventerrein A7 Noord bij Drachten was in 2017 in beeld om te gaan proefboren naar aardwarmte. Foto: Jilmer Postma

Na Leeuwarden krijgt mogelijk ook Drachten aardwarmte. Een consortium van drie bedrijven gaat de komende tijd de mogelijkheden onderzoeken.

Initiatiefnemer is Bouwgroep Dijkstra Draisma, die al een aantal jaren een opsporingsvergunning heeft voor een aardwarmteput bij Drachten. Verder zijn Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie bij het project betrokken.

De komende tijd wordt onderzocht of de ondergrond geschikt is en of er voldoende vraag is naar aardwarmte . Als aan deze eisen is voldaan, en het vergunningentraject en aanleg van het warmtenet verlopen voorspoedig, dan kunnen in 2027 de eerste woningen en gebouwen worden aangesloten.

Transitievisie

Met aardwarmte kan een deel van de woningen en gebouwen in Drachten in de toekomst duurzaam verwarmd worden. De gemeente Smallingerland staat positief tegenover deze vorm van duurzame energie, blijkt uit de Transitievisie Warmte 2021.

De drie initiatiefnemers zijn samen ook betrokken bij het project Warmte van Leeuwarden. Daar is de eerste aardwarmteput al geboord en is dit jaar een tweede put gepland. Eind 2024 kan in Leeuwarden de eerste aardwarmte geleverd worden.

Nieuws

menu