Lutske de Haan en Linze de Jong uit Drachten zijn 70 jaar getrouwd, maar vinden dat platina jubileum 'ûnbegryplik'. 'Eartiids barde dat nea'

Ze schelen maar een jaar in leeftijd en zaten op dezelfde school in Rottevalle. Toch kenden Lutske de Haan uit Boelenslaan (94) en Linze de Jong (95) uit Houtigehage elkaar als kind niet. Ze ontmoetten elkaar pas toen Lutske huishoudelijke hulp was van de buren van Linze. Maandag zijn ze zeventig jaar getrouwd.

Het echtpaar De Jong-De Haan viert deze maand het zeventigjarig huwelijksjubileum.

Het echtpaar De Jong-De Haan viert deze maand het zeventigjarig huwelijksjubileum. Foto: Jilmer Postma

Hij moet rond de 22 jaar zijn geweest, vertelt Linze, toen hij thuiskwam na een periode op de militaire kazerne in Assen en een uitzending naar Indië als dienstplichtige. Bij zijn ouders in Houtigehage liep hij Lutske tegen het lijf, die huishoudelijke hulp was bij de buren. ,,Ik wit net hoe ‘t it foar dy wie”, zegt hij tegen Lutske, ,,mar foar my wie it leafde op it earste each.” Lutske lacht. ,,Do witst net oars, do hiest noch nea earder in freondintsje hân.” Dat klopt, zegt Linze. ,,Foar my wie it yn ien kear raak.”

Aan het hart