Bedreiging of niet, de Staten vergaderden woensdag door. 'We hawwe alle punten fan ‘e wurklist behannele, de demokrasy stie net ûnder druk'

,,Spitich” en ‘’in ynsidint”. Arno Brok, commissaris van de Koning, reageert gelaten op de dreiging rond het provinciehuis woensdag. Meer last heeft hij van het besluit om publiek bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces niet toe te laten. Hier werd toe besloten vanwege de aankondiging van nieuwe stikstofprotesten voor het provinciehuis.

Commissaris van de Koning Arno Brok

Commissaris van de Koning Arno Brok Foto: Marchje Andringa

,,Je wolle as provinsje minsken wolkom hjitte op it provinsjehûs en lykas altyd de kofje en koeke klearsette”, zegt Brok. Het is voor het eerst in zijn ambtstermijn dat het deurbeleid aangescherpt moest worden tijdens een Statenvergadering. De ingang van het provinciehuis was versperd met betonblokken. Zakelijk bezoek mocht wel naar binnen, net als mensen die zich van tevoren hadden aangemeld.

Nieuws

menu