Dit artikel is vandaag gratis

Drie buurtinitiatieven uit Dantumadiel krijgen samen 12.000 euro subsidie uit gemeentelijk fonds

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwald. Foto: Marcel van Kammen

Drie buurtinitiatieven uit Dantumadiel mogen samen 12.000 euro verdelen. De gemeente stelt vanuit het fonds ‘It is oan jo’ dit jaar dat bedrag beschikbaar om kleine leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen.

Voor de tweede keer dit jaar stelde Dantumadiel het fonds open voor initiatieven van buurten, dorpen en andere groepen inwoners. De speeltuinvereniging van de Van Aernsmastrjitte in Damwâld krijgt tweeduizend euro om twee nieuwe speeltoestellen te bouwen. Buurtvereniging Lâns de Toer uit Rinsumageast en Stichting Brede School De Westereen ontvangen beide vijfduizend euro.

De buurtvereniging uit Rinsumageast wil de Juckemawei, Wite wei en Tjaerdawei groener en veiliger maken. Zij gaat het geld gebruiken voor plantenbakken, bomen en beplanting. Stichting Brede School uit De Westereen besteedt het bedrag aan het inrichten van het dorpsplein bij mfa de Hege Seis.

Ontmoetingsplek voor Westereenders

Het plein moet ‘speel- en natuurrijker’ worden en een ontmoetingsplek voor alle Westereenders. Bij het project betrekken de initiatiefnemers de leerlingen van de school, jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen later ook een rol bij het onderhouden van het terrein.

Eerder dit jaar kregen al zeven andere initiatieven geld uit het fonds. De gemeenteraad verhoogde eenmalig de subsidiepot voor 2022 met bijna 25.000 euro.

Nieuws

menu