Drie gemeenten gaan door met het toekomstplan Empatec, Súdwest-Fryslân krijgt de tijd voor ‘verkenningen’

De colleges van De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke leggen het toekomstplan voor sociale werkvoorziening Empatec in maart voor aan de gemeenteraden. Ze willen niet wachten op Súdwest-Fryslân.

Sociale Werkvoorziening Empatec in Sneek.

Sociale Werkvoorziening Empatec in Sneek. Foto: Niels de Vries

Súdwest-Fryslân wil eerst alternatieve scenario’s onderzoeken en de uitkomsten van de raadsenquête in de besluitvorming meenemen. De colleges van De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke staan nog altijd achter het toekomstplan voor Empatec, staat in een raadsmemo. In het toekomstplan - de ‘businesscase’ - wordt beschreven hoe het aansturen van Empatec kan worden verbeterd. Voorgesteld wordt om de statuten te wijzigen zodat de gemeenteraden meer invloed hebben op de koers van het bedrijf.

Nieuws

menu