Driezum heeft een plan voor veertig woonkavels: 'Wy hawwe mear stjoer as in oerheid op hoe’t wy kavels tawize'

Veertig nieuwbouwkavels voor een dorp met zo’n 800 inwoners, dat is behoorlijk wat ruimte. „It is in flink plan, mar wy ha jierren op slot sitten”, zegt Ulke van der Bij uit Driezum.

Foto:

Foto: Pixabay

Aan de zuidoostkant van Driezum, achter de Freulestrjitte komen veertig nieuwe kavels beschikbaar voor nieuwbouw. Dat is het ambitieuze plan dat de dorpsonwikkelingsmaatschappij Dreame & Dwaan van Driezum en Wâlterswâld woensdagavond in dorpscafé Us Thús presenteerde aan zo’n zeventig bezoekers.

Nieuws

menu