Drijfmest zorgt voor veel, maar vooral ook voor kleine wormen

Het klopt dat in raaigrasvelden een hoge dichtheid aan regenwormen is te vinden. Maar veel wormen betekenen volgens wormenonderzoeker Jeroen Onrust niet per definitie een gezondere bodem. ,,Kijk je gedetailleerder, dan krijg je een ander beeld. De wormen in met drijfmest bewerkte raaigraslanden zijn kleiner en jonger. Ook zitten daar minder verschillende soorten.”

De ene regenworm is de andere niet.

De ene regenworm is de andere niet.

Tijdens zijn promotie-onderzoek ontdekte Joachim Deru van het Louis Bolk Instituut dat de boerengraslanden in het veenweidegebied van het Groene Hart meer bodemleven bevatten dan nabijgelegen natuurgraslanden . Het waren weliswaar oude graslanden, maar wel van gangbare boeren die ook drijfmest gebruiken.

Nieuws

menu