Het is 'code zwart' in de ouderenzorg, stelt de landelijke brancheorganisatie. Hoe staat het ervoor in Fryslân?

Er voltrekt zich een ‘stille ramp achter de voordeur’ van zorgbehoevende ouderen, waarschuwt brancheorganisatie Actiz. Wat betekent de nieuwe coronagolf voor de ouderenzorg in Fryslân?

Zorgverlener Hinke Nauta van Noorderbreedte in Leeuwarden met mondkapje, september 2020.

Zorgverlener Hinke Nauta van Noorderbreedte in Leeuwarden met mondkapje, september 2020. Foto: Marchje Andringa

Terwijl alle ogen gericht zijn op de ziekenhuisbezetting, neemt ook de druk op de ouderenzorg in deze coronagolf snel toe en daar is te weinig aandacht voor, stelt Actiz. Bestuurslid Conny Helder spreekt al van ‘code zwart’, omdat ouderen door uitval van personeel niet meer allemaal de zorg zouden krijgen die ze nodig hebben.

Nieuws

menu