Dwangsom voor vogelverstorend zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde is terecht, maar het bedrijf hoeft wel minder te betalen

De last onder dwangsom die de provincie Fryslân oplegde aan zonneparkenbouwer GroenLeven uit Heerenveen voor het illegaal bouwen van een drijvend zonnepark bij Oosterwolde is terecht, zo oordeelt de rechtbank van Noord-Nederland. Het bedrag wordt echter wel gehalveerd.

Het drijvende zonnepark bij Oosterwolde.

Het drijvende zonnepark bij Oosterwolde. Foto: GroenLeven

GroenLeven legde het drijvende zonnepark in 2018 aan in zandput Weperpolder, nabij Natura 2000-gebied Fochteloërveen. Het ging om een testpark van 1,5 hectare. De provincie ontdekte (na een melding van de Vogelbescherming) dat door het park een deel van het water niet meer gebruik kon worden voor vogels. Voor de dieren is het water een belangrijke rust- en slaapplaats. GroenLeven overtrad daarmee de Wet natuurbescherming (de Wnb), terwijl het bedrijf nog geen ontheffing had. Ook verstoorden de werkzaamheden ganzen in het gebied.

80.000 euro verbeurd

Nieuws

menu