Agrarisch natuurbeheerorganisatie ELAN ziet recordaantal kievitsnesten bij Nij Beets, zeventig in totaal

Agrarisch natuurbeheer lijkt zijn vruchten af te werken in buurtschap Janssen Stichting bij Nij Beets. Natuurbeheerders van ELAN zagen tot nu toe al zeventig kievitsnesten in het gebied. Dat waren er vorig jaar rond deze tijd veertig.

De gezenderde kievit Joris met kuiken in de Wynserpolder.

De gezenderde kievit Joris met kuiken in de Wynserpolder. Foto: Altenburg & Wymenga

Zeven beheerders doen aan agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer in het gebied van ruim 300 hectare. Dit jaar pakken ze het anders aan. Op bijna de helft van dit grondgebied wordt er een afwisselend landschap gecreëerd. Dit mozaïekbeheer in agrarisch gebied werkt goed voor de vogels. De boeren zorgen voor een hoger waterpeil en voor plasdraspercelen. Hierdoor is het gebied natter, waardoor de vogels makkelijker met hun snavels bij de wormen kunnen.

Niet maaien

Nieuws

menu