Op wie kun je stemmen op 15 maart? Aan de top van de kandidatenlijsten vind je opvallend veel mannen, Leeuwarders en Woudfriezen

Wie worden onze nieuwe Statenleden? Wat de verkiezingsuitslag ook wordt, duidelijk is nu al dat er veel mannen en veel Leeuwarders in de Friese volksvertegenwoordiging terechtkomen.

Beëdiging van Statenleden in 2019. Naar voren gestapt: Maarten Goudzwaard.

Beëdiging van Statenleden in 2019. Naar voren gestapt: Maarten Goudzwaard. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Ja, er zitten wel érg weinig vrouwen in de Friese politiek, erkenden Statenleden van links en rechts de afgelopen jaren ruiterlijk. Momenteel zijn er slechts negen vrouwen onder de 43 Statenleden – dus ongeveer één op de vijf. Dat aandeel zal na de verkiezingen wel wat groeien, maar de vrouwen blijven duidelijk in de minderheid: van de eerste tien kandidaten op de partijlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart is gemiddeld iets minder dan een derde vrouw.

Nieuws

menu