Dit artikel is vandaag gratis

Een dak voor daklozen is er wel, een eigen thuis niet. 'Voor jonge daklozen zijn er te weinig kamers beschikbaar, voor volwassenen te weinig woningen'

De nachtopvang voor daklozen van Wender aan de Oostergoweg in Leeuwarden. Foto: Wybe Fraanje

Dakloze jongeren in Fryslân hoeven niet op straat te slapen en kunnen nog altijd terecht bij een opvanglocatie. Dat zegt Harm Buchholtz, directeur zorg bij opvangorganisatie Wender, in reactie op een recent bericht van NOS Stories.

De NOS berichtte afgelopen zondag dat een toenemend aantal dakloze jongeren zich meldt bij opvangcentra, maar dat zij niet altijd kunnen worden geholpen omdat er te weinig plekken beschikbaar zijn. De NOS vroeg cijfers op bij tientallen opvanglocaties.

In Fryslân valt dit probleem nog mee. ,,We proberen escalatie zoveel mogelijk te voorkomen, maar komt iemand toch op straat terecht, dan hebben we een crisiskamer waar jongeren terecht kunnen. En in de nachtopvang in Leeuwarden hebben we een aparte ruimte ingericht waar ze separaat van de volwassenen kunnen verblijven”, zegt Buchholtz namens Wender.

Wender is een van de grootste opvangorganisaties in Noord-Nederland. Het voormalige Zienn heeft onder meer locaties voor dak- en thuislozen in Sneek, Leeuwarden, Burgum en Drachten.

Woningcrisis

Maar ook in Fryslân verloopt de opvang van daklozen niet zonder moeilijkheden. Zo stokt het als daklozen klaar zijn om door te stromen naar een eigen huis. Dan worden ook zij, net als bijvoorbeeld statushouders die vastzitten in asielzoekerscentra en daardoor niet uitstromen, geconfronteerd met het landelijke tekort aan woningen.

,,Voor jonge daklozen zijn er te weinig kamers beschikbaar, voor volwassenen te weinig woningen. Dat is uiteraard niet wat wij willen. Als je ervoor zorgt dat er voldoende woningen zijn, kun je mensen veel beter begeleiden. Het hebben van een eigen huis is dus altijd preferabel”, aldus Buchholtz.

Nederland telde begin vorig jaar zo’n 32.000 daklozen, blijkt uit cijfers van het CBS. Achttien procent daarvan is tussen de 18 en 27 jaar oud. In die cijfers zijn echter zowel minderjarigen als 65-plussers niet meegeteld, waardoor het werkelijke aantal daklozen vermoedelijk stukken hoger is.

Volgens het CBS is het aantal daklozen de afgelopen jaren gedaald. Vier jaar geleden telde Nederland nog ruim 39.000 daklozen. Zowel Wender, het Leger des Heils als Limor, eveneens een organisatie met meerdere opvangcentra, herkennen de dalende trend echter niet. Zij merken op dat er nog veel behoefte is aan opvang en dat het tekort aan doorstroommogelijkheden voor extra druk zorgt.

Doorstroomstudio’s

Om het probleem van de stokkende doorstroom enigszins het hoofd te bieden, richtten Limor, Wender en het Leger des Heils onlangs 26 studio’s in als doorstroomlocaties waar mensen onder ambulante begeleiding wonen en wennen aan zelfstandigheid. ,,Dat helpt, maar het is uiteindelijk niet voldoende”, zegt Buchholtz.

Limor sluit zich daarbij aan. ,,Deze studio’s zaten heel snel vol”, aldus woordvoerder Farduw Wagenmakers.

Minister Hugo de Jonge, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, verklaarde onlangs dat er extra woonplekken gerealiseerd worden voor daklozen. Wanneer die woningen beschikbaar zijn, is niet bekend.

Door de economische malaise, met inflatie en forse prijsstijgingen, neemt de druk de komende tijd mogelijk verder toe. ,,Met de huidige economische ontwikkelingen verwachten we dat de problemen eerder zullen toenemen dan afnemen en de behoefte aan opvang zal groeien”, aldus Wagenmakers van Limor

Nieuws

menu