Een heel werkleven bij dezelfde baas: broers Sjoerd (66) en Andries (67) van der Wal zijn na vijftig jaar nog altijd verknocht aan Noppert Beton

De een stopte vorig jaar met fulltime werken, de ander neemt volgende maand afscheid. Toch blijven Andries (67) en Sjoerd (66) van der Wal ook na hun pensionering warme gevoelens koesteren voor Noppert Beton, het bedrijf waarbij ze meer dan een halve eeuw geleden in dienst traden.

Andries (l) en Sjoerd van der Wal op het terrein van Noppert Beton in Sumar.

Andries (l) en Sjoerd van der Wal op het terrein van Noppert Beton in Sumar. Foto: Marcel van Kammen

Het is een ietwat broeierige vrijdagochtend in Sumar. Dorp van Bintje Jansma, naar wie in 1905 het bekende aardappelras is vernoemd. Van de ‘stjonkfabryk’ van slachtverwerker Sonac. Van NOS-weerman Gerrit Hiemstra. En van Noppert Beton.