Een nieuwe route-Schier, het Ameland-tracé deels verdwenen en een tunnel op de kaart: er liggen tien Waddenroutes op tafel voor de aanlanding van de windenergieparken op de Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het concept van de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven gepubliceerd. Er worden tien Waddenroutes onderzocht voor het aanleggen van kabels en waterstofleidingen vanaf de zeewindparken in de Noordzee boven de Waddeneilanden naar het Groningse Eemshaven.

Windpark in de Noordzee, 23 kilometer uit de kust bij Zandvoort.

Windpark in de Noordzee, 23 kilometer uit de kust bij Zandvoort. Foto: ANP

Een NRD is een document waarin staat welke onderwerpen (de reikwijdte) met welke diepgang (het detailniveau) onderzocht worden in het milieueffectrapport (MER). De MER is het rapport met daarin de gevolgen van het plan voor natuur en milieu. Het gaat bijvoorbeeld om de impact van de aanleg en het gebruik van de kabels op zowel zee als land.

Nieuws

menu