Dit artikel is vandaag gratis

Een op de drie Friezen is tevreden over de zichtbaarheid van de politie in eigen buurt

Politieauto op weg naar een incident. Foto: ANP

Een op de drie Friezen is tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nadere analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 die afgelopen maart verscheen.

Van alle Friezen die voor het onderzoek werden ondervraagd gaf 33,9 procent aan (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van blauw op straat. Landelijk is dit 32,2 procent. Meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt te zien en twee op de tien respondenten is daar ontevreden of zelfs zeer ontevreden over.

Deze monitor is een tweejaarlijkse enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid over onder andere veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, en de waardering van de burger voor de politie. In 2021 namen ruim 173.000 mensen van vijftien jaar of ouder deel aan de enquête.

Vaak in eigen buurt

9 procent van de ondervraagden zegt de politie vaak in de eigen buurt te zien, 36 procent geeft aan dat de politie soms zichtbaar is. 36 procent laat weten niet tevreden of ontevreden te zijn over de aanwezigheid van agenten, 12 procent heeft er geen oordeel over.

Mensen in de stad zijn overwegend meer content dan mensen op het platteland. Het CBS noteert de hoogste tevredenheid in de regionale politie-eenheid Amsterdam (40 procent), de regio Zeeland/West-Brabant scoort met 28 procent het laagst.

Nieuws

menu