Een tiny house onder toezicht van De Marene in Leeuwarden in plaats van een bed in de nachtopvang

Opvangorganisatie Wender experimenteert in Leeuwarden met Tiny Houses voor mensen met een zorgvraag, die anders op straat zouden staan. Deze week zijn de zes prikkelarme woningen geplaatst.

Afgelopen week werden zes Tiny Houses geplaatst bij zorgopvang De Marene.

Afgelopen week werden zes Tiny Houses geplaatst bij zorgopvang De Marene. Foto: Marchje Andringa

Het is nog een beetje een modderpoel rond de zes tiny houses bij zorgopvang De Marene in de Leeuwarder wijk Achter de Hoven van opvangorganisatie Wender, voorheen Zienn. De tijdelijke containerwoningen zijn deze week geplaatst op betonnen platen, de komende weken worden de leidingen aangelegd.

,,Ze staan in eerste instantie voor twintig jaar”, zegt Cor Schaafsma hoofd van De Marene. ,,Maar er is eventueel verlenging mogelijk. Ze kunnen daarna zo weer verwijderd worden.”

35 vierkante meter

De woningen hebben een oppervlakte van slechts 35 vierkante meter, met onder meer een woonkamer voor een bankje en een tv, een keuken met een magnetron en eventueel een inductieplaat. ,,Het hangt van de cliënt af, of die met een kookplaat om kan gaan. De mensen die hierin komen hebben een zorgvraag. De woningen zijn ook geschikt voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.”

Zo is er een ruime gecombineerde douche en wc. ,,Die biedt ook ruimte voor zorgverleners, als dat nodig is.” Achterin is nog een slaapkamertje voor een eenpersoonsbed. De woningen zijn bewust ‘prikkelarm’ ingericht, met weinig afleiding. ,,Het is bedoeld voor mensen die slecht tegen afleiding van buitenaf kunnen en daardoor bijvoorbeeld niet goed in een groepsinrichting passen en gaan zwerven. Ze kampen vaak met diverse problemen zoals autisme of een licht verstandelijke beperking. In vele gevallen is er ook sprake van een verslaving.”

Pionieren

De Marene is een groepsvoorziening voor zorgopvang die 52 bewoners telt. Het is de opvolger van De Terp aan Goudenregenstraat bij de Dokkumer Ie. De bewoners krijgen zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Een deel van de beoogde doelgroep voor de tiny houses zou zonder deze hulp in de nacht- of de crisisopvang verblijven.

,,Het is nog pionieren. De huisjes zijn zo ingericht dat mensen hier voor langere tijd kunnen wonen, maar dat is ook van hun gezondheid afhankelijk. Het kan zijn dat hun gezondheid verslechtert en dat ze weer terug moeten naar een zorglocatie als De Marene, of dat ze opknappen en naar een aanleunwoning kunnen doorstromen.”

Wender heeft twee jaar geleden al tiny houses geplaatst bij het zorgpension in Drachten. ,,Het verschil hiermee is dat de cliënten van de tiny houses bij De Marene ook zorg krijgen. We hebben de woningen zo geplaatst dat we anuit De Marene nog in de gaten kunnen houden of alles goed gaat. Of er bijvoorbeeld geen cliënten zijn die hun dag- en nachtritme omdraaien.”

Uitbreiding

Medio juli kunnen de eerste zes bewoners in de tiny houses. ,,We hebben een wachtlijst met acht cliënten, waarvan we drie sowieso kunnen plaatsen. Voor de anderen moeten we het nog even uitzoeken.” Schaafsma verwacht dat er in de toekomst meer tiny houses voor de doelgroep van de maatschappelijke opvang komen, ook voor jongeren.

Uit de jaarcijfers van 2020 bleek dat het aantal jongeren in de maatschappelijke opvang verder is toegenomen, tot 19 procent in de nachtopvang. ,,We denken dat tiny houses ook een oplossing voor jongeren kunnen bieden, maar die moeten dan ook weer niet te mooi worden, want dan willen ze er niet meer uit. Er moet wel zoveel mogelijk perspectief worden geboden om - waar mogelijk - weer te participeren in de maatschappij en terug te keren in een reguliere woning.”