Een toekomst zonder gaswinning is in het belang van iedereen

Gooi je een papiertje of plastic flesje op straat? Dan riskeer je een boete van 140 euro. Dump je je grofvuil op de stoep? Dan bedraagt de boete 380 euro.

De Noordzee moet worden beschermd tegen benzeen, kwik en zink.

De Noordzee moet worden beschermd tegen benzeen, kwik en zink. Foto: Shutterstock

De verantwoordelijkheid voor een schone, gezonde planeet ligt bij ons allemaal. Daar hoort het opruimen van je eigen rommel bij. En daarom is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat bij de beoogde gaswinning boven Schiermonnikoog ongestraft vele miljoenen liters verontreinigd water in de Noordzee geloosd worden.

Benzeen, kwik en zink; zo voor de kust van onze provincie en eilanden. Dat raakt niet alleen de zee waar onze vis in gevangen wordt, maar ook de stranden waar in de zomer onze kinderen op spelen.

Productiewater

De verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schone planeet delen we allemaal, maar blijkbaar niet met miljardenbedrijven als ONE-Dyas, Hansa Hydrocarbons en EBN. Hun bijdrage? Jaarlijks 3 tot 10 duizend kilo benzeen, 45 tot 150 kilo zink en 28.500 kilo methanol. Zo in onze Noordzee gedumpt.

De stoffen zitten in het zogenoemde ‘productiewater’ – overtollig water dat bij gaswinning mee omhoog komt. De bedrijven verschuilen zich achter bestaande wetgeving, dat het lozen van de afvalstoffen in zee toestaat.

Op hun eigen verantwoordelijkheid of morele kompas hoeven we niet te rekenen. Het voorstel om een roetfilter te installeren wuiven de bedrijven weg: ‘niet wettelijk verplicht, dus niet nodig’.

Bedrijf boven mens

In buurland Duitsland hanteren ze daarom strengere regels, maar VVD-minister Van ’t Wout acht een aanscherping in Nederland ‘niet nodig’. Daarmee verkiest dit kabinet opnieuw de belangen van grote bedrijven boven het welzijn van gewone mensen.

Het is een terugkerend patroon. Dit kabinet toont compassie met de mensen in Groningen, maar werkt toch keer op keer weer mee aan het ontginnen of opnieuw in gebruik nemen van gasvelden. Het heeft de mond vol van duurzaamheid en groene energie, maar kiest toch keer op keer voor fossiele brandstoffen. En dat moet veranderen.

Als we echt onze planeet leefbaar willen houden, dan moeten we dat samen doen. Dan moeten de vervuilers betalen en dan moeten we nu echt gaan kiezen voor duurzame energie. De formatie staat voor de deur en dat biedt ruimte voor een andere koers. Een duurzame toekomst verdient een belangrijke plek op tafel, ongeacht wie er bij die tafel aanschuift. Een toekomst zonder gaswinning. In het belang van onze Noordzee, de gedupeerde Groningers en alle generaties na ons.


Henk Nijboer is Tweede Kamerlid en Erik de Groot is Statenlid voor de PvdA