Wietze Jan Dijkstra uit Sint-Annaparochie vindt het eerste kievitsei van Fryslân in de Warkumerwaard. 'Der soe wol ris wat lizze kinne', dacht hij

Wietze Jan Dijkstra (45) uit Sint-Annaparochie heeft maandag om half een ’s middags het eerste en het tweede kievitsei van deze provincie in de Warkumerwaard gevonden. ,,Dat twadde aai seach ik earst hielendal net, dat lei in hiel stik djipper yn ‘e grûn”, zegt hij.

Commissaris van de Koning Arno Brok feliciteert de vinder van het eerste Friese kievitsei van 2022 Wietze Jan Dijkstra.

Commissaris van de Koning Arno Brok feliciteert de vinder van het eerste Friese kievitsei van 2022 Wietze Jan Dijkstra. Foto: Hoge Noorden/ Jaap Schaaf

Het eerste kievitsei is traditioneel een teken van het aanbreken van de lente. Dat het ei nu pas wordt gevonden is bijzonder, kenners verwachtten dat het eerder zou zijn vanwege de zachte winter. Daarnaast is het relatief laat vergeleken met het gemiddelde, dat op 10 maart ligt. ,,Ik hie de fyftjin euro oan it begjin fan it wykein al ophelle, want ik tocht, no sil it seker wol barre”, zegt commissaris van de Koning Arno Brok. Hij overhandigt Dijkstra een persoonlijke oorkonde, de Sulveren Ljip en de vijftien euro.

Nieuws

menu