Dit artikel is vandaag gratis

Eerste half jaar meer drugslabs in Fryslân opgerold

Opgerold drugslab. Foto: FD

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Fryslân drie drugslabs opgerold. Vorig jaar waren het er twee in dezelfde periode. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van ERISSP, het Landelijk overzicht Synthetische Drugs.

In heel Noord-Nederland werden vorig jaar elf productielocaties ontdekt. Naast de twee in Fryslân gaat het om zes in Drenthe en drie in Groningen.

In de eerste helft van dit jaar is Fryslân koploper. Tegenover locaties in Miedum, Kootstertille en Minnertsga stond in Groningen tot nu toe één vondst. In Drenthe was er nog geen enkele inval.

Tot nu toe is er in Fryslân één dumplocatie van drugsafval gevonden. In Groningen en Drenthe lag dat aantal met respectievelijk vijf en twee locaties een stuk hoger.

Vorig jaar trof de politie vier dumpingen in Fryslân aan, net zoveel als in Groningen en één minder dan in Drenthe.