Elektrische rasters en broedeilanden moeten de geslonken populatie scholeksters, noordse sternen en visdieven in het Waddengebied weer laten groeien

Vogels die langs de Waddenzee of in de Hollandse delta broeden hebben het moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Vogelbescherming en kennisinstituut Sovon.

Een scholekster bij de Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog.

Een scholekster bij de Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog. Foto: ANP

Het gaat hierbij vooral om de scholekster, noordse stern, kokmeeuw, kluut en visdief, die buitendijks of op de Waddeneilanden broeden. De meesten van hen staan op de rode lijst van zeer bedreigde soorten.

Nieuws

menu