Elf rijksbruggen en -aquaducten in Fryslân hebben volgens de provincie acuut onderhoud nodig, over nog eens zes bruggen zijn zorgen

De provincie heeft elf rijksbruggen en -aquaducten aangemerkt als acuut zorgpunt. Over nog eens zes bruggen zijn serieuze zorgen. Gedeputeerde Avine Fokkens - Kelder overhandigde woensdag een kaartje met de knelpunten aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Ze verwacht van hem een plan van aanpak.

Minister Harbers stapt uit de boot op het Prinses Margrietkanaal om bij de problemen op de A7 bij Uitwellingerga te kijken in januari dit jaar. Rechts van hem gedeputeerde Avine Fokkens - Kelder. Op de achtergrond één van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal waar de provincie zich acuut zorgen over maakt.

Minister Harbers stapt uit de boot op het Prinses Margrietkanaal om bij de problemen op de A7 bij Uitwellingerga te kijken in januari dit jaar. Rechts van hem gedeputeerde Avine Fokkens - Kelder. Op de achtergrond één van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal waar de provincie zich acuut zorgen over maakt. Foto: Niels de Vries

Fokkens uitte haar zorgen voorafgaand aan het werkbezoek van de minister aan de Prinses Margriettunnel in de A7 bij Uitwellingerga. Harbers kwam op uitnodiging van de provincie zelf bekijken hoe groot de schade aan de tunnel is. Hij maakte van het moment gebruik om te zeggen dat de problemen op de snelweg tussen Sneek en Joure zijn volle aandacht en prioriteit hebben.