Dit artikel is vandaag gratis

Kinderen uit groep 7 van basisschool De Leister Igge in Opeinde zijn snelheidscontroleur voor één ochtend: 'Die BMW rijdt echt veel te hard'

Leerlingen van groep 7 van SWS De Leister Igge voeren een snelheidscontrole uit op de Kommisjewei in Opeinde. Foto: Jilmer Postma

Tientallen automobilisten die langskwamen op de Kommisjewei in Opeinde werden woensdagochtend gecontroleerd op hun snelheid. Veruit de meerderheid reed te hard, volgens de controleurs uit groep 7 van basisschool SWS De Leister Igge uit het dorp.

,,Oei, ik zal het niet meer doen hoor”, zegt een vrouwelijke bestuurder van een stationcar die door een groepje kinderen wordt aangehouden op de bij de ingang van het dorp Opeinde vanaf Nijega. Ze reed bijna veertig kilometer per uur terwijl de maximumsnelheid hier slechts dertig is.

Portofoon

De kinderen van groep 7 van basisschool SWS De Leister Igge nemen hun taak als snelheidscontroleurs deze woensdagochtend uiterst serieus. Met laserguns checken ze de auto’s die op de Kommisjewei voorbijkomen. De gegevens worden minutieus genoteerd en doorgegeven aan het andere groepje, verderop in het dorp. ,,Er komt nu een donkere BMW aan, die rijdt echt veel te hard”, klinkt het luid uit de portofoon van de kinderen die paraat staan om snelheidsduivels aan te spreken. De politie is ook steeds aanwezig om indien nodig een bekeuring uit te delen. De grootste wegpiraat van woensdagochtend krijgt zelfs een boete van 440 euro.

,,Op deze weg wordt vaak veel te hard gereden”, zegt Maarten Overmaat van de werkgroep Verkeer, waarin de dorpsbelangen van Opeinde, Nijega en Oudega samenwerken. ,,Mensen gebruiken hem als sluiproute vanaf de snelweg. Ze denken dat het een voorrangsweg is, of trekken zich er simpelweg niets van aan dat ze binnen de bebouwde zijn. Met deze actie, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie, willen we mensen bewust maken van hun rijgedrag.”

Klachten

Bij de dorpsbelangen van Opeinde, Nijega en Oudega regende het vaak klachten over de verkeersveiligheid in het gebied. Om actie te ondernemen werken de dorpen sinds november 2020 samen in de werkgroep. Via een enquête onder de dorpsbewoners zijn de gevaarlijke verkeerssituaties in kaart gebracht. Naast het te hard rijden op de Kommisjewei, zijn er onder andere plekken in de dorpen waar fietsers op gezamenlijke wegen moeilijk kunnen uitwijken voor auto’s. Ook worden trottoirs gebruikt worden als parkeerplaatsen en zijn er onoverzichtelijke kruisingen.

Een rapport met de knelpunten - en mogelijke oplossingen - wordt na de actie aangeboden aan de gemeente Smallingerland. De dorpen hopen onder andere op meer inspraak bij het inrichten van de openbare ruimte, duidelijker signalering en de komst van drempels.

Vrachtwagen

,,Het is soms wel spannend onderweg”, zegt Wilco (10) uit Nijega, die oplettend de naderende auto’s in het oog houdt. ,,Vaak wordt er hier te hard gereden en als je dan dichtbij een grote vrachtwagen komt, is dat niet fijn.”

Alie Prins, die als verkeersouder betrokken is bij het opzetten van de actie, herkent dat gevoel. ,,Ik woon nu anderhalf jaar in Opeinde en het viel me direct op hoe hard hier wordt gereden. Mijn kinderen uit groep 5 en 7 gaan hier ook naar school en ik maak me wel zorgen als zij op de fiets zitten. Ik probeer ze altijd op het hart te drukken extra goed op te letten.” Het gaat dan ook wel eens mis. ,,Het is wel eens voorgekomen dat op de drukke Buorren in Oudega een overstekend kind door een auto werd geraakt. Dat soort situaties wil je in de toekomst dus voorkomen.”

Nieuws

menu