Elk jaar je medicijngebruik bespreken in plaats van klakkeloos doorslikken? Friese apothekers zien zo’n ‘medicijn-APK’ wel zitten

Ongeveer een op de zes langdurige gebruikers van medicijnen in Nederland praat niet of nauwelijks met een zorgverlener over dat medicijngebruik. Wat Patiëntenfederatie Nederland betreft moet er jaarlijks een gesprek zijn voordat het recept eventueel wordt verlengd – een zogenoemde ‘medicijn-APK’. De Friese Apothekers Organisatie (FAO) zegt ,,volmondig ja” tegen dat idee: ,,Zo’n gesprek is ontzettend belangrijk. Dit past ook bij uitstek bij een apotheker.”

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie. Foto: Shutterstock

Patiëntenfederatie Nederland bevroeg bijna negenduizend Nederlandse medicijngebruikers. Een op de zes gaf aan dat zij nooit overleggen over de vraag of het gebruik eigenlijk nog wel nodig is; een derde van deze groep stelde dit wel graag te willen. Binnen de (grotere) groep die wél contact met een zorgverlener heeft, zou een groot deel dat vaker willen. De belangenorganisatie roept daarom artsen en apothekers op om alerter te zijn op het contact met medicijngebruikers. Het liefst zouden ze willen dat er ieder jaar een ‘medicijn-APK’ is.