In verzorgingshuis Bloemkamp in Bolsward werden afgelopen weekend ook twee besmettingen geconstateerd.

Elke zorgkoepel in Fryslân heeft momenteel zijn eigen bezoekrestricties vanwege coronavirus

In verzorgingshuis Bloemkamp in Bolsward werden afgelopen weekend ook twee besmettingen geconstateerd. Foto: Niels de Vries

Vrijwel onmiddellijk nadat het Britse coronavirus in Fryslân opdook, hebben Friese zorgaanbieders hun bezoekregels aangescherpt. „Ik zie het als iets zeer tijdelijks.”

Op alle woonzorglocaties van de KwadrantGroep geldt vanaf dinsdag dat bewoners slechts eenmaal per week een bezoeker mogen ontvangen. Daarmee geeft de zorgkoepel gehoor aan het dringende advies van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ) om met aangescherpte bezoekersregelingen het opgedoken Britse coronavirus in Fryslân in te dammen.

Ook zorgkoepel Alliade heeft daarom zijn bezoekersregeling aangepast. „Cliënten op de locaties van Talant en Meriant mogen vanaf nu slechts eenmaal per week één bezoeker ontvangen”, zegt Alliade-woordvoerder Matthijs Bergsma. „Cliënten mogen ook tijdelijk niet bij elkaar op bezoek.” De maatregelen gelden in elk geval tot 9 februari. „Je hebt te maken met een incubatieperiode van het virus, daarom gaan we het dan pas evalueren.”

Verschillende uitleg

Maar lang niet alle Friese zorgaanbieders gaan mee met het strenge RONAZ-advies om elk bezoek aan cliënten en bewoners van zorgcentra tot eenmaal per week beperkt te houden. Zo staat de organisatie Zuid-OostZorg het in zijn veertien woonzorglocaties toe dat een vaste bezoeker op dagelijkse basis mag langskomen bij een cliënt. En om ook andere familieleden de kans te geven op bezoek te komen, mag elke week van bezoeker gewisseld worden.

Om ook andere familieleden de kans te geven op bezoek te komen, mag elke week van bezoeker gewisseld worden

Zorgkoepel Noorderbreedte heeft er eveneens voor gekozen om een dagelijkse visite van een vaste bezoeker toe te staan op de zorglocaties. Alleen over het Leeuwarder woonzorgcomplex Florastate wordt nog apart besloten. „Daar woont een jongere doelgroep met een eigen ziektebeeld en een zelfstandige cliëntenraad”, zegt Trees Flapper, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Noorderbreedte.

Cliëntenraad niet overal buitenspel

Dat Friese zorgbestuurders hun cliëntenraden in één klap buitenspel hebben gezet met hun snelle besluiten over bezoekrestricties, zoals Brenda Frederiks en Berber Bijma gisteren in deze krant schreven, wordt niet zo ervaren door Flapper. „We hebben goed en constructief contact met onze bestuurder Martin Kirchner. Er is nog geen eindtermijn afgesproken, maar ik zie het als iets zeer tijdelijks. Daar willen we verder over praten. En er moeten genoeg alternatieve contactmogelijkheden beschikbaar zijn, zoals beeldbellen en ontmoetingshuisjes.”

„We hebben in de eerste lockdown in het voorjaar gezien dat veel bewoners en familieleden het zwaar hadden met het bezoekersverbod”, zegt Flapper. „We hebben toen gezegd: dit nooit weer. Maar je moet de risico’s die de Britse coronavariant nu met zich meebrengt ook serieus nemen, dus ik zie de noodzaak wel om de bezoekersregeling wat aan te scherpen.”

Proportionele maatregel

Ook Holmer Biemold, voorzitter van de centrale cliëntenraad van de KwadrantGroep, vindt de aangescherpte bezoekersmaatregel proportioneel. „Er zijn zorgaanbieders in andere provincies die voor bepaalde tijd de zorgcentra helemaal dichtgooien en geen bezoek toestaan. De KwadrantGroep maakt hier tenminste nog onderscheid in door het eens per week toe te staan.”

Het is vooral boosheid uit onmacht

Hij begrijpt de kritiek op de strenge bezoekrestricties. „Het is vooral boosheid uit onmacht. Als je de maatregelen juridisch bekijkt, dan zullen een aantal dingen niet door de beugel kunnen. Maar je moet naar bevind van zaken handelen om een situatie zoals in Surhuisterveen te voorkomen.”

Zorgkoepel Patyna heeft nog geen definitief besluit genomen over bezoekersmaatregelen. Maandagmiddag is overlegd over aanscherping van de bezoekersregeling, maar die wordt eerst nog voorgelegd aan de centrale cliëntenraad, laat woordvoerder Iris Wagenaar van Patyna weten.

Coronameldingen blijven komen

In de tussentijd blijven uit verschillende zorglocaties coronameldingen komen. Afgelopen weekend werden twee bewoners van verzorgingshuis Bloemkamp in Bolsward positief getest. Ook in Martenahiem in Tzum is een aantal medewerkers en bewoners positief getest.

Alle vier cliënten van het Zorgpension, een kleinschalige zorginstelling in De Sionsberg in Dokkum, hebben corona opgelopen. „Ze hebben gelukkig relatief milde klachten, maar zijn uitgeplaatst naar Covidcentra”, aldus directeur René van de Wetering. Het zorgpension in Dokkum was nog maar net geopend.