Het wordt hoog tijd dat de provincie Fryslân gaat handhaven bij boeren vanwege de Wet natuurbescherming. Dat geluid viel dinsdag te horen bij de provinciale bezwarencommissie over de PAS-regeling

Boeren hielden dinsdagmiddag tijdens de zitting van de bezwarencommissie van de provincie Fryslân een warm pleidooi om afwijzing van de handhavingsverzoeken in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof)-melding te laten varen.

Windpark Fryslân in aanbouw.

Windpark Fryslân in aanbouw. Foto: Simon Bleeker

De bezwarencommissie onder leiding van voorzitter ir. Erik de Beer boog zich in de Kommisjeseal van het Provinciehuis over het vraagstuk, dat sinds de geruchtmakende PAS-uitspraak van iets meer dan drie jaar geleden de gemoederen bezighoudt.