Energiebedrijf Vermilion wil stoppen met de gaswinning op de Waddenzee onder het eiland Griend

Het Canadese energiebedrijf Vermilion wil stoppen met de gaswinning op de Waddenzee onder Griend. Het zogenoemde Zuidwal-gasveld is uitgeput en het bedrijf heeft onlangs een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de put buiten gebruik te stellen, in de mijnbouw ‘abandonneren’ genoemd.

Het Canadese energiebedrijf Vermilion wil stoppen met de gaswinning op de Waddenzee onder Griend.

Het Canadese energiebedrijf Vermilion wil stoppen met de gaswinning op de Waddenzee onder Griend. Illustratie: Wim Dasselaar/Natuurmonumenten

De Waddenvereniging is blij met het nieuws dat de gaswinning wordt stopgezet. ,,Mijnbouw hoort niet op of onder het Wad”, zegt Frank Petersen, mijnbouwspecialist bij de Waddenvereniging. ,,Maar we willen graag weten hoe het platform precies wordt opgeruimd. Bij gaswinning worden bijvoorbeeld chemicaliën gebruikt. Wij zijn benieuwd in hoeverre dat hier speelt en wat de risico’s zijn voor de natuur. Dit moet een schoolvoorbeeld zijn voor hoe je mijnbouwactiviteiten in dit werelderfgoed laat ophouden.”

Vermilion was gisteren niet bereikbaar om het voornemen toe te lichten. In de aanvraag geeft het bedrijf aan met een mobiele mijnbouwinstallatie de put buiten gebruik te willen stellen.

Vulkaan

Het Zuidwal-gasveld werd in 1970 ontdekt. Bij de boringen stuitte men op een diepte van twee kilometer op de enige vulkaan in Nederland. Die zou er mede voor gezorgd hebben dat het gas gewonnen kon worden. De gasbel was ouder dan de vulkaan, maar na het ontstaan van de vulkaan werd de gasbel omhoog gestuwd.

In 1971 werd een concessie aangevraagd om hier gas te winnen, die werd in 1984 afgegeven en vier jaar later begon de productie. Aanvankelijk werd het gas gewonnen door Elf/Petroland, later nam Vermilion dit over. Binnen tien jaar halveerde de productie en nu wordt nog maar een fractie naar boven gehaald van wat er aanvankelijk werd gewonnen.

Vermilion hield er eerst nog rekening mee dat er tot 2040 gas kon worden gewonnen bij Zuidwal, maar in 2018 werden die verwachting al getemperd. De Zuidwal is de enige put op de Waddenzee. Er wordt nog wel op andere plekken onder het Wad gas gewonnen. Dit gebeurt dan vanaf de wal, onder meer in Ternaard. Petersen: ,,Het is mooi dat het op het Wad stopt, maar ook aan de winning schuin vanaf het land moet een einde komen.”