Zon, wind, waterstof, aquathermie en/of aardwarmte en hoeveel dan? Oppositie in de Staten vindt Energieprogramma van gedeputeerde Sietske Poepjes teleurstellend en onduidelijk

Teleurstellend, visieloos en zonder heldere doelen: de oppositie in de Staten is niet te spreken over het energieprogramma van Sietske Poepjes.

Zonnepanelen leveren een steeds grotere bijdrage aan groene energie.

Zonnepanelen leveren een steeds grotere bijdrage aan groene energie. Foto: Jilmer Postma

Het programma voor de energietransitie 2022-2025 moet maar terug naar de tekentafel ,,om het nader uit te werken”, vond Danny van der Weide (D66) woensdagavond in een vergadering van Statenleden. ,,It is in teloarstellend dokumint”, aldus ChristenUnie-voorman Wiebo de Vries. ,,Der moatte heldere doelen komme dêr’t wy it kolleezje op kontrolearje kinne.”

Nieuws

menu