Dit artikel is vandaag gratis

Er is een officieel watertekort afgekondigd, al valt het in Fryslân nog mee. 'We zijn momenteel al heel erg zuinig met het zoete water'

De Tsjerk Hiddessluis in Harlingen zal vanwege de droogte minder vaak opengaan voor de recreatievaart. Foto: Shutterstock.

Na aanhoudende droogte geldt in Nederland sinds woensdag officieel een watertekort. Dat heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt.

Dit betekent dat het water volgens wettelijke afspraken wordt verdeeld, waarbij het veilig houden van de dijken en het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur prioriteit krijgen. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de drinkwater- en energievoorziening blijft functioneren. Andere belanghebbenden komen daarna, zoals de industrie, landbouw en scheepvaart.

In Fryslân zal er niet direct iets veranderen, is de verwachting. In vergelijking met enkele andere delen van het land vallen de droogteproblemen hier namelijk nog mee, aldus Frank Jorna, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,We zijn momenteel al heel erg zuinig met het zoete water. En het lukt nu nog het water in sloten en vaarten goed op peil te houden.”

Sluis minder vaak open

Die zuinigheid is al te merken bij de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Om het water in het binnenland zo lang mogelijk vast te houden en verzilting zoveel mogelijk tegen te gaan, gaat de sluis sinds vorige week minder vaak open voor de recreatievaart. ,,Want hoe minder vaak je de sluis opent, hoe minder zeewater binnenstroomt en hoe minder zoet water uitstroomt”, zegt Jorna.

Een woordvoerder van de provincie Fryslân bevestigt de maatregel in Harlingen. Volgens haar moet de pleziervaart hierdoor rekening houden met een maximale wachttijd van een uur.

Een van de gevolgen van de aanhoudende droogte is de lage waterstand van de Rijn. Die stroomt niet door Fryslân, maar het water uit de rivier is wel belangrijk voor de toestroom naar het IJsselmeer, het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. Door het peil te verhogen is er tijdens het voorjaar een extra voorraad water aangelegd, die nu langzaam maar zeker wordt opgebruikt.

Duurt de droogte voort, dan is het volgens Jorna waarschijnlijk dat er meer maatregelen worden genomen. Welke dat zijn is volgens de bestuurder nu nog niet te zeggen. Zeker is dat, als neerslag uitblijft, de Friese veendijken scherper in de gaten worden gehouden.

Auto wassen?

De droogte leidt er tevens toe dat het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2018 bijeen wordt groepen. Dit team bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries. Het MTW mag besluiten over maatregelen die per regio of landelijk kunnen worden ingevoerd.

De drinkwatervoorziening is volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nog niet in gevaar. Wel roept de minister iedereen op alvast een steentje bij te dragen. ,,Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen. Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar.”

Nieuws

menu