Er is nog altijd rust, ruimte en voedsel voor wadvogels op het 'bewogen' eiland Griend (en dat is te danken aan de mens)

Om het vogeleiland Griend voor de toekomst te behouden is het belangrijk dat we meer weten over de Waddenzee en de effecten van een ingreep. Dat schrijven Laura Govers, universitair docent mariene ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Valérie Reijers, universitair docent kustecologie aan de Universiteit Utrecht, in het boek Griend, een bewogen eiland, dat vorige maand uitkwam. Zonder menselijk ingrijpen kan het eiland niet blijven bestaan.

Luchtfoto van vogeleiland Griend ongeveer twaalf kilometer ten zuidwesten van Terschelling.

Luchtfoto van vogeleiland Griend ongeveer twaalf kilometer ten zuidwesten van Terschelling. Foto: Afkomstig uit besproken boek

Volgens de onderzoekers weten we vaak nog niet goed genoeg welk gevolg één beslissing heeft voor het hele ecosysteem. Alle soorten en processen in zo’n systeem hebben met elkaar te maken. ‘Van kevertjes of een enkele orchidee tot grote processen als neerslag of atmosferische stikstofdepositie.’ Hadden we eigenlijk wel in de gaten welke impact het afsluiten van de Zuiderzee zou hebben voor de hele Waddenzee, inclusief het eiland Griend?, vragen de onderzoekers zich af.

Nieuws

Meest gelezen

menu