Er moet nog veel gebeuren voor de weidevogel, en handhaving van de zorgplicht hoort daar ook bij

Voor de weidevogels was 2021 relatief een redelijk jaar, maar om de weidevogelpopulatie echt te verbeteren moet er nog veel gebeuren. Daarover was iedereen het donderdag wel eens op een weidevogelkennisdag in Joure.

Een tureluur.

Een tureluur. Foto: Shutterstock

Een hoog waterpeil in heel Fryslân zorgde in 2021 voor goede omstandigheden voor de weidevogels. Er was voldoende voedsel te vinden om de broedkuikens op te laten groeien. De grutto deed het relatief goed, met name in de weidevogelkerngebieden. Voor de tureluur, veldleeuwerik en de gele kwikstaart verliep 2021 nog beter. De cijfers waren bij de presentatie in oktober aanleiding voor een klein feestje, zei gedeputeerde Douwe Hoogland in zalencentrum It Haske, waar vogelwachters, nazorgers, boeren en bestuurders zich voor de kennisdag hadden verzameld.

Nieuws

menu