Er zijn amper snelheidscontroles in het Friese verkeer

Het aantal bekeuringen in Fryslân voor te snel of door rood licht rijden is in de afgelopen jaren met bijna 80 procent gedaald. Dat blijkt uit het rapport Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid in Groningen, Fryslân en Drenthe, dat donderdag in het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF) werd besproken.

Een flitspaal met een digitale camera. In Fryslân zijn veel analoge flitspalen verwijderd, zonder dat er nieuwe digitale flitspalen voor terugkwamen.

Een flitspaal met een digitale camera. In Fryslân zijn veel analoge flitspalen verwijderd, zonder dat er nieuwe digitale flitspalen voor terugkwamen. Foto: ANP

Deelde de politie in 2011 nog 182.714 bonnen uit voor te snel rijden, vier jaar later was dat gedaald tot 9767. In 2017, het laatste jaar waar het rapport cijfers van heeft, lag dat aantal weer wat hoger op 37.292. In heel Nederland bleef het aantal bekeuringen in die periode bijna gelijk: rond de acht miljoen per jaar.

Naar de oorzaak van die forse Friese daling is geen onderzoek gedaan. Maar volgens Rob Eenink van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zijn Friezen zich niet plotseling veel beter gaan houden aan de maximumsnelheid dan de rest van Nederland. Hier wordt alleen wel veel minder gehandhaafd. ,,In heel Fryslân staan slechts drie flitspalen. Daarmee heeft deze provincie met afstand de minste vaste flitspalen in Nederland.”

Het geringe aantal flitspalen in het Noorden hangt samen met de in 2010 begonnen vervanging van analoge flitspalen door digitale. Veel flitspalen zijn toen permanent verwijderd, omdat de locaties waar ze stonden niet meer als verkeersonveilig werden gezien.

Andere organisatie

Volgens Sipke van der Meulen van de OVVF kan de opvallende afwijking in handhaving samenhangen met een andere organisatie van de politie in het Noorden. ,,Voorheen was er een aparte dienst verkeershandhaving. Die valt in alle provincies tegenwoordig onder de centrale politieleiding, behalve in de noordelijke provincies, waar het onder het driehoeksoverleg valt. Voorheen zaten we als provincie om de tafel met de politie, maar dat is nu niet meer het geval.”

In heel Fryslân staan slechts drie flitspalen. Daarmee heeft deze provincie met afstand de minste vaste flitspalen in Nederland

Er worden de laatste jaren wel weer iets meer Friezen door de politie aangehouden wegens te hard rijden. In 2011 gebeurde dat bijna drieduizend keer, rond 2015 nog geen 1500 keer, maar in 2017 was dat rond de 3300 keer.Vervolg van voorpagina

Ten aanzien van het geringe aantal verkeersboetes in Fryslân wees Rob Eenink, van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, op de samenhang tussen verkeerssnelheid en het aantal ongevallen. Is het aantal verkeersdoden in de afgelopen twintig jaar in Fryslân gehalveerd, de laatste jaren is er weer sprake van een stijging van het aantal verkeersslachtoffers.

Er worden de laatste jaren wel weer iets meer Friezen door de politie aangehouden wegens te hard rijden

Het gebrek aan handhaving is voor PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg aanleiding vragen te stellen in de Provinciale Staten. ,,Ik vind het schokkende cijfers. Ik denk dat zo’n substantieel lage verkeershandhaving gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. De provincie streeft naar nul verkeersdoden. Dan is slechte handhaving een kwalijke ontwikkeling.”

Boa’s

Een ander voorstel kwam uit de Greenpaper wegcategorisering Fiets, die in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid is geschreven en gisteren ook ter sprake kwam in het OVVF.

Volgens dit stuk kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) wellicht in gemeenten boetes uitdelen aan snelheidsduivels. Het boetegeld kan in de gemeentekas vloeien, als het wordt aangemerkt als een gedraging. Dan valt het in dezelfde categorie als een parkeerovertreding.

Klacht

De meeste wethouders voelden wel wat voor dit voorstel, want veel automobilisten trekken zich volgens hen weinig tot niets aan van de 30-kilometerborden. ,,Te snel rijden door de bebouwde kom staat in de meeste dorpen als klacht op nummer één”, stelde wethouder Jack Jongbloed van Weststellingwerf. ,,En als wij met de politie overleggen, zeggen zij dat de weg niet is ingericht als een 30-kilometerweg. Dus delen ze geen boetes uit. Het is de wereld op zijn kop.”

Te snel rijden door de bebouwde kom staat in de meeste dorpen als klacht op nummer één

De Leeuwarder wethouder Friso Douwstra vond het een sympathiek voorstel, maar hij zag op tegen de kosten. Volgens Sipke van der Meulen van de OVVF is er in Utrecht een proef gaande met boa’s die controleren op snelheid.

Nieuws

menu