Erop of eronder in strijd tegen watercrassula

Er komt nog eens een miljoen euro van de provincie Fryslân beschikbaar voor het bestrijden van watercrassula op Terschelling. Het plantje is uit sommige valleien succesvol verwijderd, maar in andere juist opgedoken.

Grondverzet bij Midsland aan Zee in het kader van de bestrijding van watercrassula in 2019.

Grondverzet bij Midsland aan Zee in het kader van de bestrijding van watercrassula in 2019. Foto: Jan Heuff

De provincie spreekt van een kantelpunt en een dreigende ecologische ramp. Watercrassula is een Australische woekerplant, een zogenoemde invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor de bestaande soortenrijkdom aan water- en oeverplanten. De provincie is medeverantwoordelijk voor de bestrijding ervan, omdat de Terschellinger duinen Natura2000-gebied zijn.

Sinds vorig jaar is al vier miljoen euro besteed aan de bestrijding van het plantje in een aantal Terschellinger duinvalleien. De provincie stak er 2,7 miljoen euro in, Staatsbosbeheer 290.000 euro en er kwam ongeveer een miljoen euro uit het Europese plattelandsontwikkelingsfonds.

Besmettingshaarden

In de duinvalleien Grote Plak en Klein Meisterplak is vorig jaar veertig centimeter grond afgegraven rond besmettingshaarden en vervolgens weer evenveel schoon duinzand aangevuld. De grond met watercrassula is begraven in een nabijgelegen duin. De twee valleien bleven dit jaar vrij van watercrassula.

Helaas had het woekerplantje zich al verder verspreid naar de duinvalleien Groot Meisterplak, Waterplak en Onder de Draad. In die twee laatste valleien is dit najaar zand afgegraven en weer aangevuld. Er is op plekken ook getracht het plantje handmatig te verwijderen, maar dat blijkt onbegonnen werk.

Intussen zijn ook de nabijgelegen duinvalleien Perekuil, Badhuiskuil, Sterneplak en Rijsplak aan de watercrassula ten prooi gevallen.

Volgens Gedeputeerde Staten is de aanpak van de exoot op een kantelpunt aanbeland. Van december tot maart worden besmette terreinen afgegraven of afgedekt. Dat kost ongeveer een miljoen euro.

Een ecologische ramp dreigt voor Terschelling en alle Waddeneilanden

Werkzaamheden in de zomer en in het najaar van 2020 die nodig zijn om watercrassula definitief uit te roeien, kost naar schatting nog eens vier miljoen euro. Dat geld moet nog op tafel komen.

De provincie wil met het ministerie van Landbouw in overleg over de verdere financiering en met deskundigen over de beste aanpak. Ook wordt bekeken hoe de aanvoer van voldoende zand beter kan worden geregeld.

Voor het geval de financiering niet rond komt, houdt de provincie een tweede optie achter de hand: ‘opgeven en leren omgaan met de aanwezigheid van watercrassula op Terschelling’.

De provincie schat de slagingskans van de bestrijding op 60 tot 70 procent. Mocht het mislukken, dan is er sprake van ‘een ecologische ramp’ voor alle Waddeneilanden, schrijft de provincie onomwonden.

Ofschoon succes niet verzekerd is, wil de provincie toch een uiterste poging doen. ‘Als we nu stoppen, is het duidelijk dat het later niet meer gaat lukken om de watercrassula definitief te verwijderen. De unieke natuur in de duinvalleien verdwijnt en is dan niet meer te herstellen.’

Nieuws

menu