Dit artikel is vandaag gratis

Europa geeft subsidie voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het Nannewiid

Het dieper maken van het Nannewiid zorgt ook voor meer mogelijkheden voor de waterrecreatie. Foto: FD

Wetterskip Fryslân krijgt twee miljoen euro uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling om de waterkwaliteit van het Nannewiid te verbeteren door te baggeren.

In september wordt begonnen met de baggerwerkzaamheden in een groot deel van de plas tussen Joure en Heerenveen, en de noordelijke opvaarten. Het karwei duurt ongeveer een jaar.

De dikke, voedselrijke sliblaag op de bodem van het meer bedreigt een goede ecologische waterkwaliteit. Na het verwijderen van de sliblaag is er weer leven mogelijk voor planten en dieren die bij dit type water horen of erin zouden moeten voorkomen.

Er wordt ongeveer 116.000 kubieke meter baggerslib verwijderd. De sliblaag die wordt weggehaald, is tussen tien centimeter en een meter dik.

Bij dit project werkt Wetterskip Fryslân samen met Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en de Provincie Fryslân. Het dieper maken van de plas zorgt ook voor meer mogelijkheden voor de waterrecreatie. Nannewiid heeft een negatief zwemadvies in verband met de waterkwaliteit.

Nieuws

menu