De beschermde status van de wolf verandert alleen bij ernstige schade aan gewassen, vee of bossen, én als alle andere maatregelen genomen zijn

Er kan van de beschermde status van de wolf afgeweken worden als die aantoonbare ernstige schade aan gewassen, vee of bossen toebrengt. Dat zegt Ingelise de Boer, woordvoerder van de Europese Commissie. Wel moeten alle andere mogelijke maatregelen reeds genomen zijn.

Een wolf.

Een wolf. Foto: Shutterstock

Nederland beschermt de wolf sinds 1979 door de ondertekening van de Conventie van Bern, een internationaal verdrag dat voorziet in het behoud van soorten dieren en planten. De wolf staat sindsdien op de lijst met bedreigde diersoorten die bescherming nodig hebben. In 1992 is dat via de Habitatrichtlijn verankerd in Europese wetgeving.

Nieuws

menu