Wat betekent het IPCC-rapport voor Fryslân? Waddenvereniging en Friese Milieufederatie willen extra maatregelen om het tij te keren

Het maandag uitgebrachte IPCC-rapport over de klimaatcrisis noopt tot extra inzet om de opwarming en de gevolgen te beperken. Dat stellen de Waddenvereniging en de Friese Milieufederatie.

Als de zeespiegel stijgt, zullen steeds minder wadplaten droogvallen.

Als de zeespiegel stijgt, zullen steeds minder wadplaten droogvallen. Foto: Shutterstock

De Waddenvereniging ziet in het rapport een extra aansporing om zo snel mogelijk en definitief te stoppen met de winning van zout en aardgas in het waddengebied. Het IPCC verwacht een snellere stijging van de zeespiegel dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden.

In een eerder rapport van de Waddenacademie werd in het slechtste scenario rekening gehouden met een verlies van 38 procent van de wadplaten in de Waddenzee. Nu de scenario’s van het IPCC rekening houden met een nog grotere zeespiegelstijging, dreigt volgens de Waddenvereniging dus ook een nog groter verlies van wadplaten.

Daar halen miljoenen vogels voedsel uit de zeebodem, dat daarvoor twee keer per dag droog moet komen te liggen. Daarvoor telt elke millimeter, stelt de vereniging. Winning van aardgas en zout zorgt juist voor een daling van de bodem. Daarmee stoppen is volgens de Waddenvereniging ‘de gemakkelijkste en meest logische stap’ om te voorkomen ‘dat het zwartste scenario werkelijkheid wordt’.

Klimaatgedeputeerde

De Friese Milieufederatie sluit zich aan bij dat appel. Het moet afgelopen zijn met uitbreidingen van gaswinning in Fryslân, stelt Hans van der Werf in een schriftelijke reactie.

Verder pleit hij voor een Friese gedeputeerde voor Klimaat. Die zou er onder meer voor moeten zorgen dat het waterpeil in de veenweide versneld omhoog gaat, omdat op die manier veel CO2-uitstoot kan worden voorkomen. Ook kan water dan beter worden vastgehouden in tijden van droogte, die vaker zullen voorkomen.