FNP: Waarom mag de verzwaarde dijk bij Vlieland wel de Waddenzee in, maar bij Wierum niet?

De provincie en het ministerie van LNV meten met twee maten, stelt de FNP. Terwijl het geen probleem is dat de dijk bij Vlieland een stukje Waddenzee afsnoept, gaat de dijkverzwaring bij Wierum ten koste van het dorp.

Wierum.

Wierum. Foto: Daniël Hartog

FNP Noardeast-Fryslân heeft vragen gesteld over de gang van zaken. ,,Meitsje provinsjes deselde ôfwagings as de minister fan LNV of dogge se beiden mar wat?”, wil de partij van het college van B en W weten.

Nieuws

menu