Dit artikel is vandaag gratis

'Uniek': FNP-programma Noardeast-Fryslân volledig in het Stadsfries

Lijsttrekker Aant Jelle Soepboer van FNP Noardeast-Fryslân in zijn woonplaats Niawier. De FNP kreeg er 54 procent van de stemmen. Foto: Marcel van Kammen

De Fryske Nasjonale Partij in Noardeast-Fryslân heeft een Stadsfriese versie gemaakt van haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Het eerste exemplaar wordt woensdag overhandigd aan de historische vereniging Dokkum.

Er staat onder meer in dat het Dokkumers, Kollumers en Pompsters lokaal zichtbaarder moet worden in bijvoorbeeld steegnamen, gedichten en teksten op muren. Volgens lijsttrekker Aant Jelle Soepboer is het uniek dat een verkiezingsprogramma volledig in het Dokkumers verschijnt.

,,Wy fine meartaligens wichtich en dêr hearre ek streekeigen dialekten by. Wy wolle it Dokkumers graach fierder helpe en mei dizze Stedsfryske ferzje fan ús programma jouwe wy it goeie foarbyld”, aldus Soepboer. Het programma is uiteraard ook in het Fries beschikbaar, en in het Nederlands.

Nieuws

menu